UCHWAŁA NR XLVII/598/2018

RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia  13 listopada 2018 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Supraśl na 2019 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693) – uchwala się, co następuje:

  • §1. W uchwale Nr XLVI/573/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Supraśl na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3934) Załącznik Nr 1 do Programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Supraśl na 2019 r., stanowiącego załącznik do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
  • §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
  • §3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  • §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady

mgr Monika Suszczyńska


Wniosek Gminnego Programu Osłonowego na 2019 r

 

 

Kalendarium

 Czerwiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.