Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Gmina Supraśl realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci, młodzieży oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych, starych, chorych i niepełnosprawnych. Wsparciem dla gminy w wypełnianiu tych obowiązków jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest realizowany w latach 2006 – 2013 w oparciu o ustawę z 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 z późn. zm.).

Dożywianie prowadzone jest w formie obiadu oraz w formie całodziennego wyżywienia.

MOPS na zasadach określonych w umowach ze szkołami, przedszkolami, innymi placówkami zajmującymi się żywieniem opłaca koszty żywienia. Po zakończeniu każdego miesiąca, instytucje żywiące przedstawiają rachunki za posiłki dla osób dożywianych wraz z zestawieniem zjedzonych w danym miesiącu posiłków. MOPS opłaca przelewem należności za posiłki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu informuje rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do ponadgimazjalnego włącznie, iż mogą ubiegać się o pomoc w formie gorących posiłków w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rok szkolny 2013/2014. Ponieważ program obowiązuje do 31.12.2013r., do tej daty jest także przyznawana pomoc w tej formie.

W gminie Supraśl pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli spełniają kryterium dochodowe i wymagania określone w w/w programie. Kryterium uprawniające do bezzwrotnych świadczeń w formie gorących posiłków lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności zostało podwyższone do 200% podstawowego kryterium z pomocy społecznej uchwałą Nr XXXVII/347/06 z dnia 09 lutego 2006r. Rady Miejskiej w Supraślu.

Aby otrzymać pomoc z w/w programu dochody własne osoby samotnej lub samotnie gospodarującej nie mogą być wyższe niż 542,00zł. x 200% = 1084,00zł. miesięcznie.

Udokumentowany dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż 456,00zł. x 200% = 912,00zł. miesięcznie.

Aby uzyskać pomoc w formie gorących posiłków należy udokumentować dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz dodatkową przyczynę powodującą, że rodzina wymaga wsparcia w formie gorących posiłków. Przyznanie Pomocy jest poprzedzone wywiadem środowiskowym w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny.

Zainteresowani rodzice oraz inne osoby potrzebujące pomocy w formie posiłków mogą się zgłaszać do siedziby Ośrodka mieszczącej się w budynku Urzędu Miejskiego w Supraślu ul.Piłsudskiego 58, I piętro – wejście od banku, codziennie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7,30 do 15,30 w piątki w godzinach od 8,00 do 16,00 a także do siedziby pracowników socjalnych w Zaściankach ul. Szosa Baranowicka 37 codziennie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7,30 do 15,30 oraz w piątki w godzinach od 8,00 do 16,00 .

Szczegółowych informacji na temat zasad przyznawania pomocy udzielamy po nr.telefonu (85) 7132719 i (85) 7183533 oraz w Zaściankach pod numerem (85 ) - 7418730.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do tut. Ośrodka.

Kalendarium

 Czerwiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272830

Nadchodzące wydarzenia

Wystawa w Muzeum Ikon w S...

czerwiec
sobota
29

17:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.