Supraśl, 29.01.2021

 

Informacja z otwarcia ofert


Działając na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 ww. ustawy na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie o blok żywieniowo-dydaktyczny, ul. Podlaska 8, 15-509 Sobolewo gm. Supraśl”, wpłynęły następujące oferty:

0.0.0.0.0 kopna gora

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 900 000 zł brutto.


UWAGA:
Jednocześnie informujemy Wykonawców, iż w terminie 3 dni od zamieszczenie na stronie internetowej niniejszej informacji, winni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późń. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie winno być złożone na druku stanowiącym załącznik do SIWZ.

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.