Państwowe Gospodarstwe

Wody Polskie

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 

BI.RET.070.472.2018.TR

DECYZJA

 

Na podstawie art. 24c ust. 1 i 2 w związku z art. 24b ust. 1, oraz na podstawie 27a ust. 1 i 2 oraz 3 pkt 2) i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Supraśl na okres 3 lat.

zatwierdzam

taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat zgodnie z wnioskiem Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu z dnia 12 marca 2018 r.

Decyzja niniejsza stała się ostateczna w dniu 11.05.2018 r. Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwała Nr XLIII/544/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018 dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu na terenie Gminy Supraśl.

Taryfy przedstawiają się następująco:

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Taryfowa cena/stawka

Dopłata

Cena/stawka do zapłaty przez odbiorców

netto

z VAT*

brutto

netto

z VAT*

1.

W1

Gospodarstwa domowe usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. w szczególności gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, gospodarstwa rolne.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

zł/ m3

1,71

1,85

-

1,71

1,85

2.

W2

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę tj. odbiorcy usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności publicznej oraz gmina na cele określone w art. 22 ustawy.

Cena za 1 m3dostarczonej wody

zł/ m3

1,71

1,85

-

1,71

1,85

3.

K1

Gospodarstwa domowe usług zbiorowego odprowadzenia ścieków, tj. w szczególności gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, gospodarstwa rolne.

Cena za 1 m3odprowadzanych ścieków

zł/ m3

8,90

9,61

2,31

6,76

7,30

4.

K2

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzenia ścieków, tj. odbiorcy usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności publicznej oraz gmina na cele określone w art. 22 ustawy.

 
Cena za 1 m3odprowadzanych ścieków

zł/ m3

8,90

9,61

-

8,90

 9,61
                 

 

Taryfy obowiązują od dnia 22 maja 2018 r. na okres 3 lat.

*)  Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług - VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

                                                                                               

                                                                                             Łukasz Jezior

                                                                                              Kierownik Zakładu

 

BI.RET.070.472.2018.TR

 

lupe logo

 

Kalendarium

 Maj 2021 
PnWtŚrCzPtSoN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.