Od 16.04.2018 r. rusza rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Grabówce. Dokumenty należy składać do 30.04 (włącznie) w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sobolewie przy ul. Podlaskiej 8.

 

 Projekt " Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

  1. 1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się:

- w terminach ustalonych w harmonogramie przyjętym zarządzeniem Burmistrza Supraśla RO.0050.1.402.2018 z dnia 24.01.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019,

- w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz określone przez Radę Miejską w Supraślu uchwałą Nr XXX/324/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Supraśl (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 808 z późn. zm.).

 

  1. 2. Rekrutacją objęte są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Supraśl, z roczników 2012-2015.

Dzieci urodzone w 2016 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci ( po ukończeniu przez nie 2,5 r. ż.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu postępowania uzupełniającego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Gminy Supraśl mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola po zakończeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami ( zgodnie z art. 131 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe).

 

  1. 3. Przewiduje się utworzenie następujących grup w przedszkolu:

grupy

Liczba grup

Łączna liczba dzieci we wszystkich grupach

dzieci 3 - letnie

2

50

dzieci 4 - letnie

2

50

dzieci 5 - letnie

1

25

dzieci 6 – letnie

2

50

 

  1. 4. Na podstawie zapisów ustawy Prawo oświatowe rekrutację do nowotworzonego przedszkola przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana w wyznaczonej przez Burmistrza Supraśla szkole na terenie Gminy Supraśl.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Supraśla RO.0050.1.417.2018 z dnia 5 marca 2018 r. rekrutację do Przedszkola Samorządowego w Grabówce przeprowadza Komisja powołana w

Szkole Podstawowej w Sobolewie

ul. Podlaska 8

15-509 Sobolewo

tel. 85 7 418 078

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Sekretariacie szkoły.

 

  1. 5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego w Grabówce

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.       

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16.04.2018 r.

do 30.04.2018 r.

od 01.06.2018 r. do 08.06.2018 r.

2.       

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 11.05.2018 r.

do 14.06.2018 r.

3.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych

16.05.2018 r.

15.06.2018 r.

4.       

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 17.05.2018 r.

do 21.05.2018 r.

od 18.06.2018 r. do 20.06.2018 r.

5.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23.05.2018 r.

22.06.2018 r.

6.       

Wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.       

Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.       

Wniesienie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.       

Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

  1. 6. Kryteria rekrutacyjne.

 

  1. I. kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego (tj. kryteria ustawowe)                            o jednakowej wartości:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3 )niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  1. II. kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego określone przez Radę Miejską w Supraślu:

1) pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, pobieranie nauki w systemie dziennym - 4 punkty,

2) pozostawanie samotnie wychowującego rodzica w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, pobieranie nauki w systemie dziennym - 4 punkty,

3) pozostawanie jednego z rodziców kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, pobieranie nauki w systemie dziennym - 2 punkty,

4) kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja edukacji w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej przez rodzeństwo kandydata - 2 punkty,

5) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu przedszkola szkoły lub do szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/przedszkole, w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja - 1 punkt.

 

  1. 7. Wnioski o przyjęcie do Przedszkola można pobrać:

- na stronie internetowej www.suprasl.pl (kliknij)

- w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sobolewie,

- w Filii UM w Zaściankach, ul. Szosa Baranowicka 58/4,15-521 Zaścianki, tel. 85 733 38 40 wew. 4

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

- wniosek o przyjęcie do przedszkola (kliknij)

- terminy (kliknij)

- gdzie składać dokumenty (kliknij)

- kryteria rekrutacji - uchwała Rady Miejskiej w Supraślu (kliknij)

 

Kalendarium

 Kwiecień 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.