We czwartek, 14 marca w Urzędzie Miejskim w Supraślu odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Supraślu. Obecnych było 14 spośród 15 radny, którzy podjęli szereg ważnych dla mieszkańców gminy Supraśl uchwał.

Jako pierwszą jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały o powołaniu stałych komisji Rady Miejskiej w Supraślu i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dotyczyła ona zmiany składu komisji, gdyż członkowie Klubu Radnych „Gmina Grabówka” tj. Tadeusz Karpowicz, Radosław Sakowski, Mariusz Romanowicz, Iwona Grycuk i Łukasz Jarmoszko zrezygnowali z uczestnictwa w Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego i w Komisji Budżetowo Gospodarczej. Natomiast radny Jerzy Matwiejczuk złożył rezygnację z pracy w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Kolejną podjętą uchwałą była zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Supraśl przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana dotyczy konieczności wyodrębnienia od 01.01.2019r. w rozliczaniu rocznej dotacji przez przedszkola i inne podmioty tego typu środków na realizację zadań zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

Jednomyślnie przyjęto również uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części na terenie Gminy Supraśl. Przyjęto też „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Supraśl w 2019 r.”

Uchwałą określono sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Supraśl w 2019 roku. Postanowiono, że strzeżonym kąpielisko miejskie będzie mieścić się na Plaży Miejskiej w Supraślu, zaś sezon kąpielowy trwać będzie od 01 lipca do 31 sierpnia.  

Podjęto też uchwałę w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Supraśl lub jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. Uchwała ta ma zastosowanie do Gminy Supraśl oraz jej jednostek: gminnych jednostek budżetowych, KZB w Supraślu, CKiR i Supraślu.

Podczas V sesji Rady Miejskiej w Supraślu nadano nowe nazwy ulic. I tak: droga wewnętrzna o nr geod. 399/13 w Sobolewie nosić będzie nazwę ul. Kormoranów, ulica położona przy działkach nr.: 386/5, 386/12, 386/16, 386/20, 386/26, 386/27, 387/3, 387/7 w Sowlanach nazywać się będzie ul. Słonecznikowa, zaś ulica przy działce nr 271 w Sowlanach nosić będzie nazwę ul. Św. Ambrożego.

Przyjęto również uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umów dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Supraśl. Zostaną one przeznaczone na ogródki gastronomiczne oraz wyrażono zgodę na zawarcie na czas nieoznaczony dwóch umów dzierżawy nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Supraśl i bez obowiązku przetargowego.

Rada Miejska w Supraślu wyraziła również swoje stanowisko dotyczące zmian stref ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Supraśl. Zmieniono granice stref ochrony uzdrowiskowej A i B, polegające na przeniesieniu działek nr 1/1, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9 ze strefy uzdrowiskowej A do strefy uzdrowiskowej B.

Rada Miejska w Supraślu przyjęła zmiany w budżecie gminy Supraśl na 2019 r. Zwiększono plan dochodów i wydatków Gminy. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:  budowę ul. Granicznej w Zaściankach – 700 000 zł , ul. Górka Tomka w Zaściankach – 550 000 zł i ul. Tygrysiej w Sobolewie – 700 000 zł. Zabezpieczono też 410 000 zł na budowę ul. Kościelnej i Ks.O.Sidorowicza w Supraślu oraz 250 000 zł na budowę drogi Woronicze-Międzyrzecze.  Wprowadzone inwestycje drogowe zostaną zgłoszone przez Burmistrza Supraśla do programu rządu RP, na który to w Województwie Podlaskim przeznaczono aż 300 mln. zł.

W uchwale budżetowej na prośbę mieszkańców zaplanowano również 300 000 zł na budowę nawierzchni ulicy Malinowej w Grabówce. Inwestycja ta miałaby zostać zrealizowana w ramach uszlachetnienia powierzchni drogi emulsją asfaltową. Byłoby to rozwiązanie tymczasowe, poprawiające znacząco komfort korzystania z tej drogi gminnej, do czasu uzyskania przez Gminę Supraśl decyzji ZRID na budowę drogi w ramach tzw. specustawy drogowej. Pan Tadeusz Karpowicz- radny i zarazem Sołtys Grabówki wyraził swój sprzeciw wobec budowania nawierzchni ulicy Malinowej w tej technologii, bez uprzedniego uzbrojenia drogi.

Wobec powyższego Radni podjęli dyskusję na temat przeznaczenia tej kwoty na inną inwestycję. Ostatecznie przyjęto wniosek pani Moniki Suszczyńskiej – Przewodniczącej Rady Miejskiej w Supraślu. Kwotę 300 000 zł przeznaczoną początkowo na budowę nawierzchni ulicy Malinowej w Grabówce przesunięto na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Sobolewie.  

 

Nagranie z sesji Rady Miejskiej w Supraślu (kliknij)

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

III Światowe mistrzostwa ...

sierpień
sobota
3

14:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.