Ruszyło wydawanie kart ulgowych w ramach programu ulg w publicznym transporcie zbiorowym na zakup biletów miesięcznych PKS Nova. Jedną z pierwszych osób, które otrzymały karty jest pani Barbara Brzozowska z Supraśla.

 

barbara brzozowska karta pks ulga

Pani Barbara Brzozowska z Supraśla (na zdj.) odebrała już kartę uprawniającą do zakupu tańszego biletu miesięcznego w PKS Nova.

 

Od 1 grudnia w gminie Supraśl obowiązywać będzie nowy program ulg w publicznym transporcie zbiorowym świadczonym na relacji Supraśl – Białystok - Supraśl przez firmę PKS Nova. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na zakup biletu miesięcznego obowiązywać będą dwie zniżki 50% lub 99%. Z programu skorzystać mogą wyłącznie mieszkańcy gminy Supraśl, korzystającym z biletów miesięcznych, spełniającym wymagane kryteria.

Wszystkie wytyczne dotyczące Programu ulg w publicznym transporcie zbiorowym określa Uchwała Rady Miejskiej w Supraślu nr XI/153/2019 z dnia 19.09.2019r. (kliknij)

 

JAKA STAWKA ULGI?


Prawo do ulgi w wysokości 99 % ceny biletu miesięcznego przysługiwać będzie mieszkańcom gminy Supraśl:
1 ) posiadającym orzeczenie niepełnosprawności w stopniu znacznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami),
2) osobom z całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe,
3) osobom z udokumentowaną niepełnosprawnością z przyczyny oznaczonej symbolem 01-U lub 02-P wraz ze wskazanym przez nich opiekunem,
4) dawcom narządów,
5) honorowym dawcom krwi, którzy oddali: 15 litrów krwi pełnej (kobiety) lub 18 litrów krwi pełnej (mężczyźni) lub równowartość w składnikach krwi przeliczanych w następujący sposób:
- osocze (pobierane metodą plamaferezy automatycznej) 600 ml = 300 ml krwi pełnej,
- donacja Koncentratu Krwinek Płytkowych (pobranych przy pomocy seperatora komórkowego, metodą aferezy) = 1000 ml krwi pełnej,
- donacja Koncentratu Granulocytarnego (pobrana metodą aferezy) = 2000 ml krwi pełnej

Zaś o ulgę w wysokości 50 % ceny biletu miesięcznego ubiegać się mogą:
1) osoby dojeżdżające i powracające z miejsc pracy znajdujących się w miejscowościach na terenie gminy Supraśl lub poza jej granicami, a także w celach leczniczych w tych miejscowościach (w szczególności na terenie Białegostoku),
2) osoby z całkowitą i częściową niezdolnością do pracy (dawna II i III grupa inwalidzka),
3) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami).

Ulgi przysługujące jednej osobie z różnych tytułów nie sumują się.

KARTA ULGOWA

Dokumentem uprawniającym do skorzystania ze zniżek na bilety miesięczne będzie wydawana przez Burmistrza Supraśla imienna karta ulgowa zawierająca imię i nazwisko i miejscowość zamieszkania posiadacza dokumentu. Na jej podstawie każda osoba uprawniona będzie mogła kupić bilet miesięczny w PKS Nova w cenie zawierającej ulgę.

JAK UZYSKAĆ KARTĘ ULGOWĄ?

Podstawą wydania imiennej karty potwierdzającej prawo do korzystania z ulg jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Supraślu:

- wniosku o wydanie karty ulgowej:

wniosek o zniżkę 99% - kliknij 

wniosek o zniżkę 50% - kliknij


- zdjęcia dowodowego w formie papierowej lub w formie elektronicznej (jeśli wnioskodawca nie posiada fotografii, zdjęcie zostanie zrobione w tut. urzędzie)


oraz, w zależności od przysługującej ulgi:
- dokumentów stwierdzających fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności (orzeczenie), w tym zawierające symbol przyczyny niepełnosprawności, wydanych przez uprawniony organ,
- zaświadczenia od instytucji prowadzących honorowe krwiodawstwo dot. ilości oddanej krwi, osocza, donacji Koncentratu Krwinek Płytkowych czy Koncentratu Granulocytarnego,
- zaświadczenia stwierdzającego fakt oddania narządu do przeszczepu,
- dokumentu potwierdzającego fakt dojazdu do miejsca pracy znajdującego się
w miejscowościach na terenie gminy Supraśl lub poza jej granicami (w szczególności na terenie miasta Białystok) np. zaświadczenia od pracodawcy,
- zaświadczenia z placówki medycznej o konieczności podróżowania w celach leczniczych do placówek medycznych znajdujących się na terenie gminy Supraśl lub poza jej granicami (w szczególności na terenie Białegostoku).


W przypadku, gdy o ulgę ubiegać się będzie osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym, której stan uniemożliwia osobiste złożenie wniosku wówczas w jego imieniu wniosek może złożyć opiekun tej osoby na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Karty uprawniające do zniżek będzie można odebrać, po weryfikacji złożonych wniosków i dokumentów przez pracowników supraskiego magistratu, o czy wnioskodawcy zostaną poinformowani telefonicznie.

Uwaga! Aby uzyskać kartę uprawniającą do ulgowych przejazdów na grudzień należy złożyć wnioski o przyznanie ulgi wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami do 21.11.2019r. Dokumenty złożone po tym terminie mogą wydłużyć procedurę wydania karty.

 

Szczegółowe informacje - pod nr tel. 85 7132 700, 85 7132 716.

Kalendarium

 Luty 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.