Z Radosławem Dobrowolskim, burmistrzem Supraśla na temat rekordowo wysokiego budżetu gminy (wydatki - 113 mln zł) na rok 2021, rozmawia Adam Białous.

- Jaka dziedzina życia będzie najmocniej finansowana w tegorocznym budżecie?

- Edukacja, bo to dla nas kwestia priorytetowa i sprawa dotycząca przyszłości gminy. Tegoroczny budżet opiera się głównie na wydatkach inwestycyjnych w oświatę, ponieważ znaczna część inwestycji będzie dotyczyła rozbudowy placówek oświatowych w różnych częściach gminy. Mam tu na myśli zarówno tereny wokół Grabówki, Sobolewo, ale również i Ogrodniczki. Ale po kolei.

radoslaw dobrowolski burmistrzW Ogrodniczkach planujemy dalszą rozbudowę szkoły. Plan jest taki, że w tym roku chcemy przygotować dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę. Etap przygotowawczo-dokumentacyjny zabiera niestety sporo czasu. W poprzednim roku na ten cel zakupiliśmy nawet działkę sąsiadującą ze szkołą. Być może jeszcze w tym roku uda się rozpocząć roboty budowlane, a w roku 2022 roboty powinny iść już pełną parą. Inwestycja ta ma na celu odciążenie SP w Ogrodniczkach od oddziałów przedszkolnych. Ogrodniczki, podobnie jak tereny wokół Grabówki, w ostatnich latach zaczęły odnotowywać duży przyrost mieszkańców, dlatego musimy stale myśleć o tym, aby wszystkie dzieci znalazły miejsce w szkole i uczyły się w dobrych warunkach.

Jeżeli chodzi o tereny podmiejskie, to postanowiliśmy rozbudować szkołę w Sobolewie. Na ten cel mamy przeznaczone w budżecie ponad 4 mln złotych, spora część tych pieniędzy pochodzi od rządu z Funduszu Samorządowego. Wspomniane 4 mln, to nie jest suma wystarczająca, bo inwestycja ta jest bardzo poważna, jednak mamy nadzieję, że w przyszłości brakujące fundusze uda się znaleźć. Obecnie szkoła w Sobolewie aż trzeszczy w szwach od ilości uczniów, podobnie zresztą jak szkoła w Ogrodniczkach. Nowy obiekt ma mieć 1300 metrów kwadratowych powierzchni (łącznie z dużą stołówką i świetlicą) więc powinno to rozwiązać problem.

Kolejną dużą inwestycją w rozwój edukacji w gminie, jest budowa drugiego przedszkola w Grabówce, ponieważ zbudowane niedawno, nie jest już w stanie pomieścić wszystkich dzieci. Jak już wspomniałem, na terenach podmiejskich notujemy stały przyrost mieszkańców. Również w Grabówce powstanie 3-oddziałowy żłobek. Na budowę żłobka otrzymaliśmy ponad 3 mln zł dofinansowania z rządowego programu "Maluch Plus". Planujemy, że przedszkole i żłobek będą się mieściły w jednym budynku. Rozpoczęcie tych inwestycji zaplanowane jest na ten rok, a ukończenie, w zależności od sytuacji, w roku 2022 lub 2023. Najszybciej musi powstać żłobek w Grabówce, ponieważ gmina jest tu ograniczona warunkami dofinansowania z programu rządowego. Podsumowując, mieszkańcy terenów wokół Grabówki, w najbliższych latach uzyskają zatem trzy nowe duże inwestycje: rozbudowa szkoły, budowa żłobka i przedszkola. Pomimo istotnej pomocy rządowej będzie to dla naszej gminy duże wyzwanie finansowe.

- Czy tegoroczny budżet przewiduje inwestycje wspierające rozwój sportu, głównie wśród dzieci i młodzieży, na terenie gminy?

- Jedną z takich inwestycji - w ramach budżetu obywatelskiego - będzie rozbudowa boiska w Karakulach i jego oświetlenie. Z budżetu obywatelskiego powstanie też plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym im. św. Jana Pawła II w Supraślu. Ze sportem, w tym przypadku wodnym, jest związana budowa zalewu w Supraślu. Mamy środki na przygotowanie pierwszego etapu tworzenia dokumentacji tej inwestycji czyli Karty Informacji Przedsięwzięcia. W przetargu został już wyłoniony wykonawca KIP. Kiedy dokumentacja będzie gotowa, Wody Polskie przystąpią do budowy dużego, nowoczesnego zbiornika.

- Które inwestycje z ubiegłego roku będą miały ciąg dalszy w tym roku budżetowym?

- W przyszłym roku kontynuowane będą rozpoczęte już różne zadania inwestycyjne. Chodzi m. in. o dokończenie przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Supraślu. Wyremontowane zostały garaże, zrobione bramy, dojazdy, zaplecze sanitarne. W tym roku powstanie zaplecze socjalne dla strażaków.

- Duże inwestycje tegorocznego budżetu skierowane są na rozbudowę sieci wodno- kanalizacyjnej...

- To prawda. Inwestycją taką jest m.in. budowa wodociągu w Sokołdzie. Pierwotny plan zakładał doprowadzenie wodociągu jedynie do odbiorców we wsi Sokołda. Po pewnej pozytywnej modyfikacji planujemy teraz pociągnąć wodociąg dalej, aż do Kopnej Góry, przeprowadzając rurę pod dnem rzeki Sokołda. Mamy też zaplanowane rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Ogrodniczkach (kierunek budowy wodociągu to Nowodworce), w Supraślu, Grabówce (modernizacja niektórych odcinków sieci kanalizacyjnej), Sowlanach, Sobolewie, oraz Zaściankach. Również w Supraślu przebudowany będzie główny kolektor kanalizacji, znajdujący się pod ulicą Spółdzielczą. Stary kolektor sprawia spore kłopoty.

- Kolejne duże pieniądze w budżecie 2021 przewidziano na inwestycje drogowe. Czy może pan burmistrz je sprecyzować?

- Rozpoczną się prace nad wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Zielona, Białystok - ul. Ciołkowskiego, chodzi o budowę takich ciągów komunikacyjnych wzdłuż ulic Ciołkowskiego oraz 42 Pułku Piechoty - połączenie z Grabówką. Nie ma tam ani ścieżek rowerowych ani chodników przez co przemieszczanie się rowerzystów i pieszych stanowi dla nich oraz kierowców zagrożenie. Jest więc to inwestycja bardzo potrzebna. W jej ramach, u końca ulicy 42 Pułku Piechoty, w miejscu bardzo ostrego, niebezpiecznego zakrętu, zbudowane będzie rondo. Do tego ronda podłączona zostanie m. in. ulica Ciołkowskiego. Budowa tego ciągu komunikacyjnego wraz z rondem jest bardzo kosztowna, dlatego jest to inwestycja wspólna - Gmina Supraśl (25 proc.) Powiat Białostocki (25 proc.) Skarb Państwa (50 proc.). Drugą inwestycją drogową, pod względem wysokości kosztów, jest budowa ulicy Źródlanej w Supraślu, a zaraz potem budowa przedłużenia o 300 metrów ulicy Ogrodowej do Konarskiego w Supraślu. To zasadniczo poprawi komunikację w całym miasteczku. Dodatkowo gmina zabezpieczyła środki finansowe na kontynuację powierzchniowego utwardzania dróg gminnych. Które to będą drogi ? To jeszcze ustalamy. Na ten cel mamy zabezpieczone pół miliona złotych. W Henrykowie rozpoczynamy w tym roku I etap budowy kanalizacji deszczowej. Pod niektórymi drogami trzeba tam zrobić przepusty, niektóre grunty osuszyć, gdyż podczas roztopów występują zalania posesji. Szykujemy się również do budowy szosy supraskiej w Grabówce, która połączy ulice Baranowicką i Leszczynową. Jest to potrzebne gdyż, ulica Leszczynowa jest notorycznie zakorkowana przez samochody, jadące do przedszkola bądź z przedszkola. Dlatego też w ramach tej inwestycji będą m.in. urządzone miejsca parkingowe przy przedszkolu. Jeśli chodzi o Grabówkę w tym roku wykonamy również projekt kanalizacji deszczowej na ulicach - Prostej, Wąskiej oraz Sadowej. W Zaściankach powstanie kanalizacja deszczowa ulicy Rejtana. Robimy projekt podpięcia do sieci głównej kanalizacji deszczowej ulicy Weneckiej w Zaściankach. Gdy to zrobimy, będzie możliwość utwardzenia nawierzchni tej ulicy. Modernizowane będzie oświetlenie gminne w Ciasnem, Grabówce, kolonii Grabówka, Ogrodniczkach, Sowlanach, Sobolewie, Sokołdzie. Będzie to m.in. modernizacja oprogramowania i sterowania gminnym systemem oświetlenia ulicznego, ponieważ mamy z tym kłopoty. Teraz, aby włączyć oświetlenie, każdego dnia musi przyjechać technik i ręcznie to zrobić. Systemy te mają już ponad 40 lat, więc są przestarzałe i często się psują. Te zadania są również bardzo kosztowne.

- Niedawno media podały informacje o planowanej przez gminę Supraśl modernizacji miejsca masowych egzekucji, dokonanych przez Niemców, w lesie koło Grabówki. Czy tegoroczny budżet przewiduje taką inwestycję?

- Gmina stara się w tym roku pozyskać środki na modernizację Miejsca Pamięci Narodowej w Grabówce, w którym Niemcy podczas wojny zamordowali około 16 tysięcy osób. Istniejące tam upamiętnienie zostało utworzone w latach 70' ubiegłego wieku, więc czas zrobił swoje. Koniecznie trzeba to największe na Białostocczyźnie miejsce martyrologii uratować. Potrzebne są nowe ogrodzenia, trzeba wszystko oczyścić i uporządkować. Planowany koszt modernizacji tego miejsca pamięci to 1,9 mln. Środków własnych mamy na ten cel przygotowanych 800 tys. zł, drugie tyle chcemy pozyskać od urzędu marszałkowskiego i ministra kultury. Mamy też nadzieję, że władze Białegostoku, z którymi dwa lata temu podpisaliśmy dokument ws. współpracy przy tej inwestycji, dotrzymają ustaleń porozumienia.

- Które inwestycje idą naprzeciw intensywnego rozwoju turystyki w bardzo atrakcyjnej przyrodniczo gminie Supraśl?

- Inwestycją nakierowaną na rozwój turystyki w naszej pięknej gminie jest Supraski Szlak Bioróżnorodności. Zasadniczo chodzi tu o budowę przedłużenia nadrzecznych bulwarów w Supraślu, aż do szpitala uzdrowiskowego oraz utworzenia szlaku edukacji przyrodniczej. Najdalej wysuniętym punktem tego szlaku na wschód będzie miejsce tuż przed wsią Cieliczanka, w którym istnieje rozdwojenie rzeki, na kanał i rzekę naturalną (zabytkowy supraski system wodny). Inwestycja ta będzie realizowana z dużą pomocą środków UE. Ze środków unijnych (90 proc dofinansowania) będziemy kończyć w tym roku również rewitalizację Parku Konstytucji w Supraślu. Wszystkie wykonane tam prace będą warte 4,5 mln złotych. Zorganizujemy też miejsce obsługi turystów przy trasie na Dębowik w Supraślu. Przy Grobli chcemy urządzić małe pole namiotowe, głównie dla kajakarzy. Wykonamy również projekt przedłużenia ulicy Konopnickiej do ulicy Nowej, w związku z planem zagospodarowania istniejącej tam działki i stawu. Stworzymy miejsce rekreacji w Grabówce. Tu potrzebne będą konsultacje z mieszkańcami, jaką formę miało by ono mieć.

- Bardzo ważne są dziś projekty proekologiczne - szczególnie w gminie, której stolicą jest miasteczko uzdrowiskowe. Co powie pan na ten temat, oczywiście w kontekście obecnie realizowanego budżetu?

- Złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego projekt na dofinansowaniu działań proekologicznych, tj. montażu ogniw fotowoltaicznych i paneli solarnych. Wartość tego wniosku to 2 mln złotych. Mieszkańcy gminy, którzy są zainteresowani skorzystaniem z tego projektu oraz zdecydują się pokryć 15 procent inwestycji, będą mogli złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek. Będziemy je przyjmować, wówczas kiedy tylko dostaniemy pieniądze na ten cel od marszałka województwa. Szeroko o tym poinformujemy mieszkańców. Zazwyczaj jest duże zainteresowanie inwestycjami w fotowoltaikę i solary, a środki są ograniczone, dlatego będziemy losowo wyłaniać beneficjentów. Losowanie najpewniej odbędzie się publicznie i online, aby uczestnicy mogli widzieć, że wszystko odbywa się na uczciwych zasadach. Drugim projektem dedykowanym mieszkańcom gminy są tzw. e-usługi. Jeśli gmina otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych na realizację tego projektu, jego wartość to 5 mln zł, to w każdym domu na terenie gminy odbędzie się wymiana liczników zużycia wody. Nowe, elektroniczne wodomierze będą przekazywać dane do komputerowego systemu pomiarów. Inkasent, żeby odczytać stan licznika, nie będzie musiał wchodzić do domu. Przy użyciu specjalnego urządzenia, odczyta go zdalnie. Drugim plusem tego systemu jest alarmowanie wodociągów o niekontrolowanym, nadmiernym zrzucie wody w danym domu. Czasami bywa tak, że instalacja wodna się rozszczelni, kiedy domownicy są np. na wakacjach. Wtedy dopływ wody będzie odcięty, a właściciel domu zostanie o całej sytuacji poinformowany.

- W gminie brakuje mieszkań socjalnych potrzebnych w razie nagłych wypadków. Czy są czynione jakieś kroki, aby takie mieszkania powstały?

- We wsi Zacisze gmina stała się właścicielem drewnianego budynku (dawniej własność Lasów Państwowych), w którym chcemy urządzić trzy mieszkania socjalne. Czasami są takie nagłe sytuacje, kiedy trzeba potrzebującym ludziom dać dach nad głową. Mieliśmy taki przypadek podczas tragicznego pożaru, który niedawno miał miejsce w Supraślu. Ludzie zostali bez mieszkania. Mamy szereg innych przypadków, gdy musimy zapewnić lokale socjalne, dlatego musimy mieć świadomość, że gmina będzie przeznaczać w najbliższych latach na te cele coraz większe środki.

- Czy w tym roku będą realizowane projekty międzynarodowe?

- Mamy taki projekt kulturalny. Dotyczy on współpracy z Ukrainą i Białorusią. Czyli Supraśl wspólnie z białoruską Zelwą i ukraińskim Lwowem, z pieniędzy UE, chce odtworzyć przepiękne XVII wieczne utwory muzyki cerkiewnej. Do tej pory były one znane jedynie z rękopisów. Parę lat temu zostały one odkryte w Akademii Nauk Litwy. Projekt ten przewiduje udział w nagraniu płyty Opery Podlaskiej, a we Lwowie ma być wydana partytura.

- Dziękuję za rozmowę.

 

lupe logo

 

Kalendarium

 Wrzesień 2021 
PnWtŚrCzPtSoN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.