Burmistrz Supraśla zaprasza mieszkańców Gminy Supraśl do składania wniosków o Grant na montaż domowych instalacji OZE w projekcie pn. „Fotowoltaika w Gminie Supraśl”.

EFR logo 2019

Celem Projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Supraśl poprzez montaż instalacji OZE.

Przed złożeniem wniosku, koniecznie należy przeczytać REGULAMIN WYBORU GRANTOBIORCÓW 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od dnia 26.05.2021 r. do dnia 25.06.2021r. do godziny 15:30. Wnioski złożone przed i po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych można złożyć:

a) osobiście w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Supraśl lub Filii Urzędu Miejskiego w Zaściankach, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, wtorki, środy, piątki od 07.30 do 15.30, zaś w czwartki od 09.00 do 17.00.

b) przesyłką pocztową - w przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu.

UWAGA!!! Wszystkie składane dokumenty powinny być trwale spięte.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Mieszkańcy mogą  ubiegać się o Grant na sfinansowanie jednego z następujących wariantów:

  • Wariant A – instalacja fotowoltaiczna (panele PV) przeznaczona do produkcji energii elektrycznej;
  • Wariant B – instalacja hybrydowa - instalacja fotowoltaiczna połączona z instalacją solarną do produkcji energii na potrzeby jednego budynku mieszkalnego;

W ramach projektu na terenie Gminy Supraśl powstanie:

  • 52 szt. instalacji fotowoltaicznych i 18 szt. instalacji hybrydowych na obszarach wiejskich;
  • 22 szt. instalacji fotowoltaicznych i 8 szt. instalacji hybrydowych w mieście Supraśl.

Całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej przez objętą Grantem instalację fotowoltaiczną nie może przekroczyć w rocznym rozliczeniu 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej przez mieszkańca z sieci energetycznej w tym samym okresie rozliczeniowym. Przy czym nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznych przekraczających 5 kWp.

Finanse:

Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 65% ww. kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 11 500 zł na instalacje fotowoltaiczną oraz 16 500 zł na instalację hybrydową

Kryteria wyboru Grantobiorców:

Grantobiorcy zostaną wybrani w drodze otwartego naboru z zachowaniem bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur na podstawie kryteriów wyboru Grantobiorców, o których mowa w § 9 Regulaminu Naboru.

Ostateczny wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i publicznego losowania.

 

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:

- Deklaracja udziału w Projekcie

- Ankieta dotycząca instalacji OZE

- Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa) – w przypadku więcej niż jednego Właściciela konieczne jest podpisanie dokumentów przez wszystkich współwłaścicieli lub oświadczenie o wyrażeniu zgody Współwłaściciela/li na realizację inwestycji

- Dokumenty poświadczające zużycie prądu – np. rachunki za prąd lub zaświadczenie z PGE z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

- Oświadczenie osoby biorącej udział w realizacji projektu

- Obowiązek informacyjny

- Oświadczenie o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania


Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 713 27 18 w godz. 09:00-12:00 
oraz e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałe wzory dokumentów przydatne do użytku na etapie wykonywania instalacji:

1. Przykładowe wzory dokumentów dotyczących wyboru Wykonawcy – wzór protokołu wyboru ofert, wzór formularza ofert

2. Minimalny zakres uproszczonej dokumentacji technicznej opracowywanej przez wykonawcę

3. Wzór Protokołu odbioru Instalacji OZE

 

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0910/20 pn. „Fotowoltaika w Gminie Supraśl” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0910/20-00 z dnia 23.02.2021 r.

Załącznki do pobrania:

Ankieta dotycząca instalacji OZE ->>
Deklaracja udziału w projekcie ->>
Minimalny zakres uproszczonej dokumentacji technicznej ->>
Obowiązek informacyjny ->>
Oświadczenie o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ->>
Oświadczenie osoby biorącej udział w realizacji projektu ->>
Regulamin projektu grantowego Gminy Supraśl ->>
Wzór Formularza Ofertowego ->>
Wzór protokołu wyboru ofert ->>

 

 

lupe logo

 

Kalendarium

 Wrzesień 2021 
PnWtŚrCzPtSoN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.