Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. określono czas trwania kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podlaskiego od 17 kwietnia do dnia 21 lipca 2023 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych.

Niżej podajemy szczegóły i termin kwalifikacji wojskowej 2024 przydzielony gminie Supraśl.

19-21.02.2024 r. (poniedziałek–środa)

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w Białymstoku ul. Warszawska 79A (budynek Młodzieżowego Domu Kultury) I piętro.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Co to jest kwalifikacja wojskowa i na czym polega?

Kwalifikacja wojskowa, inaczej nazywana również komisją wojskową, to badanie, które ma na celu ocenić przydatność danej osoby do służby wojskowej. Po przeprowadzeniu takiej analizy, każdy otrzymuje jedną z czterech kategorii:

kategoria A - zdolny(a) do czynnej służby wojskowej,
kategoria B czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej, takie osoby zazwyczaj po 12 lub 24 miesiącach są ponownie wzywane na badanie,
kategoria D niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
kategoria E osoba zakwalifikowana do tej grupy jest niezdolna pełnić żadnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

Przypomnijmy, że wezwanie na kwalifikację wojskową nie jest tym samym, co pobór do armii. To dwie różne kwestie, które są mylone. Z pewnością wynika to z faktu, że w 2009 roku oficjalnie takie badanie nazywało się "poborem".

Kto podlega kwalifikacji wojskowej w 2024 roku

Do osobistego stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w powyższym okresie zobowiązani są:

wszyscy mężczyźni urodzeni w 2005 r. oraz urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają do tej pory określonej zdolności do czynnej służby wojskowej,
osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
osoby, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przed dniem zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Przed komisją w 2024 roku powinny się także stawić kobiety

kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej,
kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby, które ukończyły 18 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Każda osoba, która ma obowiązek stawić się przed komisją, otrzyma imienne wezwanie od burmistrza Supraśla z informacją o terminie i miejscu, w którym powinna się stawić oraz dokumentach, które powinna ze sobą zabrać.

Jakie dokumenty trzeba ze sobą zabrać na komisję wojskową?

Wszystkie osoby, które dostały imienne wezwanie po raz pierwszy powinny zabrać ze sobą następujące dokumenty:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

- dokumentację medyczną,

- aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),

- dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Ci, którzy już brali udział w kwalifikacji, zobowiązani są ze sobą przynieść dokument tożsamości, aktualną dokumentację medyczną oraz wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 lub 24 miesięcy oraz książeczkę wojskową.
Co zrobić, kiedy stawiennictwo przed komisją wojskową jest niemożliwe?

W sytuacji kiedy dzień i godzina pojawienia się przed komisją nie pasuje z ważnych przyczyn losowych, należy zawiadomić o tym Urząd Miejski w Supraślu (nr telefonu podany jest w zawiadomieniu) najpóźniej w dniu wskazanym w wezwaniu i wyjaśnić powody absencji. Wówczas zostanie wyznaczona nowa data.

Do kontaktu upoważniony został Inspektor Jan Doroszkiewicz

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

III Światowe mistrzostwa ...

sierpień
sobota
3

14:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.