08.marca na Facebooku jeden z dzierżawców lokalu gastronomicznego na rynku w Supraślu i kandydat na radnego oskarżył Urząd Miejski w Supraślu i Burmistrza Supraśla o brak informacji, konsultacji oraz ustalenia harmonogramu robót dot. przebudowy rynku w Supraślu. Urząd Miejski w Supraślu wraz z Burmistrzem Supraśla oświadczają, że przedstawione zarzuty są nieprawdziwe i są elementem kampanii wyborczej.
Dodatkowo wyjaśniamy, że:


1. Spotkanie dzisiejsze odbyło się z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Supraślu i dotyczyło przebudowy wjazdów dla osób niepełnosprawnych przy dwóch lokalach (tematem było rozwiązanie konkretnych problemów budowlanych). Była to prośba właścicieli dwóch lokali, na którą odpowiedzieliśmy pozytywnie, przystając na oczekiwania względem rozwiązań technicznych.
2. Spotkanie w dn. 08.03.2024r. było kolejnym z wielu spotkań z wykonawcami i projektantami, a także przedsiębiorcami. Tematem dyskusji nie było omówienie spraw przyszłych dzierżaw i możliwości zabudowy rynku obiektami typu altana gastr. ponieważ zależy to od opinii Podlaskiego Konserwatora Zabytków jako organu nadzorującego przebudowę. Poprzednie spotkanie z przedsiębiorcami odbyło się 12.02.2024r. w związku z zalaniem piwnic w lokalach gastronomicznych przez wody gruntowe. Na wniosek właścicieli Burmistrz Supraśla interweniował wysyłając Straż Pożarną z niezbędną pomocą.
3. Nie jest prawdą, że Gmina nie konsultowała koncepcji przebudowy rynku ponieważ w 2022 roku sprawa omówienia projektu i zakresu prac budowlanych była przedyskutowana na Komisji Rady Miejskiej w Supraślu z udziałem przedsiębiorców. To wówczas zapadły decyzje aby rozpoczęcie prac budowlanych miało miejsce jesienią (aby zminimalizować straty przedsiębiorców).
4. Nie jest prawdą, że Gmina nie informowała przedsiębiorców jak i innych mieszkańców o terminie prac budowalnych. Pomimo tego, że plac budowy został przekazany 23.08 2023r., to na prośbę Burmistrza Supraśla prace w rejonie lokali gastronomicznych zostały rozpoczęte na przełomie września i października. Niezbędne to było, gdyż przed lokalami zaprojektowany był główny kolektor deszczowy, który w przyszłości ma zapobiegać zalewaniu lokali i terenów przyległych, do czego dochodziło w tym miejscu w ciągu wielu lat.
5. Kolejny zarzut jest również oparty na nieprawdzie. Niemożliwe było przeprowadzenie inwestycji bez zamknięcia drogi, ponieważ skrzyżowanie ul. Cieliczańskiej i 3-go Maja było ujęte w programie przebudowy. Poprzez zmianę nawierzchni i obniżenie krawężników architekci dążyli do ujednolicenia płyty rynku i nawiązaniu do już zrealizowanej części (targowiska).
6. Warunki pogodowe w grudniu 2023 roku oraz w styczniu i na początku lutego 2024 nie pozwoliły na kontynuację prac budowlanych, co spowodowało niemożliwość szybkiego udrożnienia układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul.3-go Maja i Cieliczańskiej. Udrożnienie układu drogowego uzależnione jest od wykonawcy robót, który w czasie całego okresu modernizacji jest odpowiedzialny za plac budowy. Przyjęty przez niego harmonogram prac, uwzględniający ich kolejność, określa które fragmenty ciągów komunikacyjnych będą dopuszczone do ruchu drogowego i pieszego.
7. Pragniemy przypomnieć, że uwzględniając wniosek przedsiębiorców w pierwszej kolejności utwardzone zostały dojścia do wszystkich lokali gastronomicznych, aby pomimo trwającej inwestycji goście mieli do nich dostęp.
8. Gmina Supraśl jest w dalszym ciągu otwarta na wszelkie inicjatywy gospodarcze związane z prowadzoną działalnością, bo w tym celu miejsce to jest poddawane gruntownej modernizacji. To m.in. dlatego udostępniliśmy istniejące zadrzewienie modernizując je na skwer w środku rynku, z dojściami i elementami małej architektury, aby stało się miejscem dostępnym dla turystów i klientów miejscowych przedsiębiorców.
9. Po ukończeniu inwestycji, a więc w momencie gdy Gmina będzie w pełni władała tym terenem i przejmie go od wykonawcy robót, Urząd Miejski w Supraślu będzie przyjmował propozycje dalszych dzierżaw.
Jednocześnie informujemy, że termin zakończenia inwestycji upływa 14 miesięcy od daty przekazania placu budowy. Jednak mamy nadzieję, że nastąpi to w końcu czerwca b.r. czyli na początku sezonu wakacyjnego.

 

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

III Światowe mistrzostwa ...

sierpień
sobota
3

14:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.