W związku z rozpoczętą niedawno działalnością gospodarczą przez Inwestora na działce 432/3 obręb Sobolewo, na prośbą zaniepokojonych mieszkańców wsi Sobolewo wyjaśniamy, że nie jest ona w żaden sposób powiązana z wcześniejszym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację tego typu działalności (kruszarnia betonu), o którą ubiegał się Inwestor w Gminie Supraśl w roku 2022.


W związku z wnioskiem o wznowienie postępowania złożonym przez jednego z mieszkańców, Gmina przychylając się do otrzymanego pisma oraz innych protestów przekazanych w sprawie, podjęła decyzję o uchyleniu wcześniej wydanej decyzji środowiskowej i odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację inwestycji polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów. Od przedmiotowej decyzji odwołał się Inwestor, w skutek czego SKO uchyliło w całości powyższą decyzję. Obecnie, postępowanie w związku z postanowieniem SKO w Białymstoku, zostało przekazane do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Białystok.
Warto również wspomnieć, iż Inwestor deklarował pisemnie oraz ustnie na jednej z Sesji Rady Miejskiej w Supraślu przeniesienie inwestycji w innej miejsce. Z informacji posiadanych przez Gminę, Inwestor posiada prawomocną decyzję środowiskową na prowadzenie swojej działalności w innej Gminie.
Na skutek podjętych przez Gminę Supraśl działań o których było wyżej oraz oporu społeczeństwa, Inwestor zwrócił się do Starostwa Powiatowego o wydanie zupełnie innej decyzji na zbieranie odpadów tym razem obojętnych, nie objętych potrzebą przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowiskowo.
W toku postępowania prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Burmistrz Supraśla wyraził negatywną opinię co do przedłożonego wniosku, jednakże w uzasadnieniu wydanej w lutym 2024 roku decyzji Starostwo Powiatowe wskazało, iż opinia ta nie mogła zostać uwzględniona, a także iż opinia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska była pozytywna, stąd też doszło do wydania przez ten organ stosownej decyzji.
Należy zaznaczyć, iż w prowadzonym w Starostwie Powiatowym postępowaniu Gmina Supraśl, nie była uznana za stronę, a jedynie otrzymała wydaną decyzję do wiadomości, przez co nie mogła wnieść odwołania od wydanej decyzji. Z treści otrzymanej decyzji nie wynika, aby poza Inwestorem Starostwo Powiatowe uznało właścicieli nieruchomości wokół, za strony postępowania przez co nie mieli oni wiedzy o toczącym się postepowaniu w tamtejszym organie i nie mogli wyrazić swojej opinii, a w konsekwencji odwołać się od przedmiotowej decyzji.
Warto tutaj podkreślić iż Przewodnicząca Rady Miejskiej w Supraślu Pani Monika Suszczyńska, mając na względzie dobro mieszkańców zwróciła się do Burmistrza Supraśla z prośbą o podjęcie uchwały intencyjnej na przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie wsi Sobolewo i Zaścianki. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2024 r. dzięki wprowadzeniu zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej Gminy Supraśl, za którymi głosowali radni uczestniczący w posiedzeniu rady, zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Supraśl środki na wyłonienie wykonawcy planu. Jeśli prace będą przebiegać bez zakłóceń, istnieje realna szansa, iż do końca tego roku powstanie wstępny projekt miejscowego planu. Według intencji Przewodniczącej oraz Burmistrza, w tym rejonie będzie wprowadzony zakaz prowadzenia działalności uciążliwych dla środowiska, a co za tym idzie również obecni Inwestorzy nie będą mogli zmieniać dowolnie i rozszerzać swojej działalności.

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

III Światowe mistrzostwa ...

sierpień
sobota
3

14:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.