Od 1 grudnia 2019 w gminie Supraśl obowiązuje nowy program ulg w publicznym transporcie zbiorowym świadczonym na relacji Supraśl – Białystok - Supraśl przez firmę PKS Nova. Uprawnienia te przysługują wyłącznie mieszkańcom gminy Supraśl, korzystającym z biletów miesięcznych, spełniającym wymagane kryteria.

 

Wszystkie wytyczne dotyczące Programu ulg w publicznym transporcie zbiorowym określa Uchwała Rady Miejskiej w Supraślu nr XI/153/2019 z dnia 19.09.2019r. (kliknij)

 

JAKA STAWKA ULGI?


Prawo do ulgi w wysokości 97 % ceny biletu miesięcznego przysługiwać będzie mieszkańcom gminy Supraśl:
1 ) posiadającym orzeczenie niepełnosprawności w stopniu znacznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami),
2) osobom z całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe,
3) osobom z udokumentowaną niepełnosprawnością z przyczyny oznaczonej symbolem 01-U lub 02-P wraz ze wskazanym przez nich opiekunem,
4) dawcom narządów,
5) honorowym dawcom krwi, którzy oddali: 15 litrów krwi pełnej (kobiety) lub 18 litrów krwi pełnej (mężczyźni) lub równowartość w składnikach krwi przeliczanych w następujący sposób:
- osocze (pobierane metodą plamaferezy automatycznej) 600 ml = 300 ml krwi pełnej,
- donacja Koncentratu Krwinek Płytkowych (pobranych przy pomocy seperatora komórkowego, metodą aferezy) = 1000 ml krwi pełnej,
- donacja Koncentratu Granulocytarnego (pobrana metodą aferezy) = 2000 ml krwi pełnej

Zaś o ulgę w wysokości 50 % ceny biletu miesięcznego ubiegać się mogą:
1) osoby dojeżdżające i powracające z miejsc pracy znajdujących się w miejscowościach na terenie gminy Supraśl lub poza jej granicami, a także w celach leczniczych w tych miejscowościach (w szczególności na terenie Białegostoku),
2) osoby z całkowitą i częściową niezdolnością do pracy (dawna II i III grupa inwalidzka),
3) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami).

Ulgi przysługujące jednej osobie z różnych tytułów nie sumują się.

 

KARTA ULGOWA

Dokumentem uprawniającym do skorzystania ze zniżek na bilety miesięczne będzie wydawana przez Burmistrza Supraśla imienna karta ulgowa zawierająca imię i nazwisko i miejscowość zamieszkania posiadacza dokumentu. Na jej podstawie każda osoba uprawniona będzie mogła kupić bilet miesięczny w PKS Nova w cenie zawierającej ulgę.

 

JAK UZYSKAĆ KARTĘ ULGOWĄ?

Podstawą wydania imiennej karty potwierdzającej prawo do korzystania z ulg jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Supraślu:

- wniosku o wydanie karty ulgowej:

wniosek o zniżkę 97% - kliknij 

wniosek o zniżkę 50% - kliknij


- zdjęcia dowodowego w formie papierowej lub w formie elektronicznej (jeśli wnioskodawca nie posiada fotografii, zdjęcie zostanie zrobione w tut. urzędzie)


oraz, w zależności od przysługującej ulgi:
- dokumentów stwierdzających fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności (orzeczenie), w tym zawierające symbol przyczyny niepełnosprawności, wydanych przez uprawniony organ,
- zaświadczenia od instytucji prowadzących honorowe krwiodawstwo dot. ilości oddanej krwi, osocza, donacji Koncentratu Krwinek Płytkowych czy Koncentratu Granulocytarnego,
- zaświadczenia stwierdzającego fakt oddania narządu do przeszczepu,
- dokumentu potwierdzającego fakt dojazdu do miejsca pracy znajdującego się
w miejscowościach na terenie gminy Supraśl lub poza jej granicami (w szczególności na terenie miasta Białystok) np. zaświadczenia od pracodawcy,
- zaświadczenia z placówki medycznej o konieczności podróżowania w celach leczniczych do placówek medycznych znajdujących się na terenie gminy Supraśl lub poza jej granicami (w szczególności na terenie Białegostoku).

Wnioski będzie można składać w Urzędzie Miejskim w Supraślu od 12 listopada.


W przypadku, gdy o ulgę ubiegać się będzie osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym, której stan uniemożliwia osobiste złożenie wniosku wówczas w jego imieniu wniosek może złożyć opiekun tej osoby na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Karty uprawniające do zniżek będzie można odebrać, po weryfikacji złożonych wniosków i dokumentów przez pracowników supraskiego magistratu, o czy wnioskodawcy zostaną poinformowani telefonicznie.

Uwaga! Aby uzyskać kartę uprawniającą do ulgowych przejazdów na grudzień należy złożyć wnioski o przyznanie ulgi wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami do 21.11.2019r. Dokumenty złożone po tym terminie mogą wydłużyć procedurę wydania karty.

 

KARTA SENIORA- BEZ ZMIAN
Przypominamy, że mieszkańcy gminy Supraśl, którzy ukończyli 70 rok życia mają nadal prawo do bezpłatnych przejazdów na podstawie tzw. Karty Seniora, na dotychczasowych zasadach.

 

Szczegółowe informacje - pod nr tel. 85 7132 700, 85 7132 716.

 

 karty ulgowe

Kalendarium

 Wrzesień 2023 
PnWtŚrCzPtSoN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.