Do 18.12.2019 r. pracownicy supraskiego magistratu będą doręczać zawiadomienia o zmianie wysokości opłat za smieci.

 • Doręczyciele – pracownicy Urzędu - nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć przesyłkę.
 • Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.

Po tym terminie zawiadomienia, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

 1. Dlaczego wzrosły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Podstawową przyczyną wzrostu stawek jest zwiększenie kosztów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 3 września nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na w/w usługę na rok 2020.

Do Urzędu wpłynęły 4 oferty:

 • MPO sp. z o.o. na kwotę 3 801 600,00 zł brutto za rok wykonywania usługi;
 • PKGO Czyste Środowisko na kwotę 3 480 942,00 zł brutto za rok wykonywania usługi;
 • P.U.-A. Astwa sp. z o.o. na kwotę 3 097 440,00 zł brutto za rok wykonywania usługi;
 • KOMA Białystok na kwotę 3 599 856,00 zł brutto za rok wykonywania usługi.

Najniższa wartość cenowa złożonych ofert wyniosła 3 097 440 zł – to prawie 50 % więcej niż wartość przetargu za rok 2018. Przykładowo w roku 2015 gmina płaciła za taką samą usługę 684 961,92 zł (to 350 % mniej niż w roku 2020). Wzrost oferowanych cen jest m.in. wynikiem zwiększenia ilości zbieranych odpadów (w roku 2018 mieszkańcy oddali o 100 % więcej odpadów zmieszanych niż w roku 2016), wzrostem kosztów energii, paliwa, płac i opłat administracyjnych.  

 1. Na co są przeznaczane wpływy z wnoszonych przez mieszkańców opłat za odpady?

Wpływy z opłat zgodnie z ustawą mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

 1. Jaki jest koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Supraśl i jakie są wpływy z tytułu wnoszonej opłaty od mieszkańców?

Przyjmując najniższą wartość w przetargu sam koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2020 wyniesie 3 097 440 zł. Pozostałe koszty funkcjonowania systemu w tym m.in. wynagrodzenia pracowników, funkcjonowanie PSZOK-ów, inne koszty administracyjne itp. wynoszą ok. 400 000 zł, czyli razem ok. 3 500 000 zł.

Obecnie do budżetu gminy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie zgłoszonych danych wynosi ok. 1 750 000, w roku 2020 potrzebujemy więc co najmniej dwa razy więcej środków na potrzeby systemu gospodarki odpadami. Gmina zgodnie z przepisami nie może pokryć kosztów gospodarowania odpadami dochodami z innych podatków.

 1. Czy stawka za odpady musiała zostać podniesiona?

Tak. Zgodnie z ustawą opłaty muszą być tak wyliczone, aby pokryć koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.  Na takim samym stanowisku stoją sądy administracyjne i organy nadzoru. Biorąc pod uwagę powyższe dane i uwarunkowanie prawne Rada Miejska była zmuszona do uchwalenia nowych stawek tak, aby wpływy i wydatki w systemie gospodarki odpadami zostały zbilansowane.

Od 1 stycznia 2020 roku będą one wynosiły odpowiednio: 20 zł za osobę – w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny i 60 zł za osobę – kiedy nie jest dopełniony obowiązek segregacji. Większość gmin podnosi stawki opłaty za śmieci i w wielu jest ona wyższa niż w gminie Supraśl, nawet przy mniejszej częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

 1. Czy ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami na Kartę Dużej Rodziny będzie nadal funkcjonować?

Nie. Z uwagi na zwiększone koszty funkcjonowania systemu została podjęta uchwała o zniesieniu ulg na Kartę Dużej Rodziny wprowadzonych w systemie gospodarki odpadami. Ulga ta obowiązuje więc do 31 grudnia 2019 roku.

 1. Czy trzeba składać nową deklarację?

Po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych nie muszą składać nowych deklaracji.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana lub w przypadku śmierci mieszkańca w ciągu 6 miesięcy od dnia zdarzenia. W innym terminie nie ma możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 1. Czy właścicielowi nieruchomości grozi kara za zgłoszenie innej liczby osób niż faktycznie zamieszkujących daną posesję?

Wiemy, że błędy często wynikają ze zwykłego zapomnienia o obowiązku zgłoszenia nowego członka rodziny. Jeżeli mają Państwo zgłoszoną inną liczbę osób niż faktycznie zamieszkała, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie się do Urzędu w celu rzetelnego wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystarczy wnieść odpowiednią różnicę opłaty za nieuregulowany okres i nie muszą Państwo przejmować się innymi konsekwencjami.

Niestety mamy też mieszkańców, którzy celowo nie zgłaszają odpowiednej liczby osób bądź też w ogóle nie zgłaszają się do gminy w celu objęcia ich systemem gospodarowania odpadami. Zamierzamy wnioskować, aby takie osoby były obciążane karą grzywny za uchylanie się od obowiązku podatkowego.  W przypadku niejasności lub wątpliwości Urząd Miejski ma możliwość przeprowadzenia postępowania podatkowego w celu ustalenia faktycznej liczby mieszkańców nieruchomości. Może się to wiązać z oględzinami nieruchomości i przesłuchaniem świadków, np. sąsiadów.

Przypominamy, że obowiązek złożenia deklaracji następuje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na posesji, a obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec (niezależnie czy jest to dziecko czy osoba dorosła).

 1. Czy będą kolejne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi?

Dnia 6 września bieżącego roku w znacznym stopniu zmieniła się ustawa o czystości i porządku w gminach, nakładając kolejne wymagania nie tylko na samorządy ale także na mieszkańców. Zmiana stawki będzie więc początkiem tworzenia nowego systemu, zgodnego z nowelizacją ustawy. W przyszłym roku będziemy pracować m.in. nad uchwaleniem nowego regulaminu, obowiązkiem segregacji, wymogami dotyczącymi kompostowania odpadów oraz związaną z tym ulgą dla domów jednorodzinnych. O wszystkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt e-mailowy, listowny, osobisty lub telefoniczny:

Urząd Miejski w Supraślu, Referat Gospodarki Odpadami, pok. nr 2

 1. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl,

tel. 85 7132 705, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Filia Urzędu Miejskiego w Zaściankach,

 1. Szosa Baranowicka 58/4, 15-521 Zaścianki

tel. 85 7333 840 wew. 2, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kalendarium

 Wrzesień 2023 
PnWtŚrCzPtSoN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.