Ruszyły prace przy budowie 500-metrowej ścieżki pieszo-rowerowej, z funkcją edukacyjno-przyrodniczą przy ulicy Cegielnianej w Supraślu. Jest to drugi etap budowy „Supraskiego Szlaku Bioróżnorodności”, inwestycji która w znaczącym stopniu zwiększy atrakcyjność turystyczną uzdrowiskowego miasteczka.

Inwestycja „Supraski Szlak Bioróżnorodności” ma być kolejną atrakcją turystyczną Supraśla. Jego długość to ponad 7 kilometrów. Szlak będzie się składał z wielu elementów - parków edukacyjnych z małą architekturą, parkingów i ciągów pieszo-rowerowych, wiat, punktów i wież widokowych, a nawet hoteli dla owadów zapylających. Inwestycja została podzielona na 6 etapów realizacji. Etap pierwszy obejmuje ul. Kodeksu Supraskiego i Bulwar przy ulicy Uroczysko Pustelnia. Powstanie tu ścieżka edukacyjno-przyrodnicza wraz z niezbędną infrastrukturą oraz park edukacyjny LAS. Etap drugi jest właśnie realizowany na ulicy Cegielnianej. Trzeci etap obejmuje bulwary i, jeszcze nie wybudowane, nowe bulwary. Ma tu powstać oświetlony, oznakowany, w części utwardzony kostką betonową ciąg pieszo-rowerowy, ścieżki edukacyjno-przyrodnicze oraz park RZEKA złożony z drewnianych elementów edukacyjnych oraz wieży widokowej.

Czwarty etap budowy szlaku bioróżnorodności zostanie zrealizowany na tzw. starych bulwarach. Powstaną tam dwa parki edukacyjne - TORF/BOROWINA oraz ŁĄKA. Podobnie, jak na innych takich parkach będą tu m.in. edukacyjne drewniane tablice ukazujące właściwości lecznicze borowiny, prozdrowotne znaczenie lasów, łąk Puszczy Knyszyńskiej oraz pawilon wypoczynkowy. Miejscem działań na piątym etapie będzie grobla biegnąca wzdłuż rzeki Supraśl. Zostanie wzmocniona jej nawierzchnia, nastąpi renowacja dwóch istniejących przepustów wodnych, powstaną dwa nowe przepusty i miejsca wypoczynkowe z punktem widokowym. Atrakcyjność turystyczną tego obszaru wzmocni w przyszłości zbiornik retencyjny z funkcją rekreacyjną, który pomiędzy groblą a kanałem „Kopanica” zaplanowały, w latach 2022 – 2027, wybudować Wody Polskie.

„Supraski Szlak Bioróżnorodności” jest tworzony w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca oprócz wybudowania szlaku wraz z niezbędną infrastrukturą, utworzył też kompleksową dokumentację projektowo-techniczną oraz opracowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu. Całość kosztować będzie ponad cztery miliony złotych. Zadanie zostanie zrealizowane do roku 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Duża więc część środków przeznaczonych na budowę Szlaku pochodzi z funduszy UE. Etapy budowy Szlaku nie muszą i nie są realizowane według kolejności ich numeracji. Dlatego rozpoczęto od realizacji etapu II.

Nowy Szlak przebiegać będzie przez tereny atrakcyjne pod względem przyrodniczym i historycznym. Znaczny przebieg „Supraskiego Szlaku Bioróżnorodności” ma miejsce na terenie obszaru Natura 2000 na obszarach objętych dyrektywą ptasią i siedliskową Ostoi Knyszyńskiej oraz Puszczy Knyszyńskiej. Część trasy (około 3 km) przebiega w strefie ochronnej konserwatora zabytków obejmującej zabytek hydrotechniczny o nazwie Supraski System Wodny prowadząc przez groblę będącą częścią tego zabytku.

Tak oto Supraski Szlak Bioróżnorodności przedstawia Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla:

- Inwestycją nakierowaną na rozwój turystyki w naszej pięknej gminie jest Supraski Szlak Bioróżnorodności. Zasadniczo chodzi tu o budowę przedłużenia nadrzecznych bulwarów w Supraślu, aż do szpitala uzdrowiskowego, oraz utworzenia szlaku edukacji przyrodniczej. Najdalej wysuniętym punktem tego szlaku na wschód będzie miejsce tuż przed wsią Cieliczanka, w którym istnieje rozdwojenie rzeki, na kanał i rzekę naturalną, czyli jest to część zabytkowego Supraskiego Systemu Wodnego. Ten zabytkowy System w niedalekiej przyszłości zostanie odtworzony.

Adam Białous

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

Festyn rodzinny w Karakul...

lipiec
sobota
20

16:00

III Światowe mistrzostwa ...

sierpień
sobota
3

14:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.