kom26

Szanowni Mieszkańcy Gminy Supraśl

Pragnę serdecznie podziękować Wszystkim osobom, które tak licznie zgłosiły się i zadeklarowały pomoc pogorzelcom, którzy stracili niemal wszystko w wyniku pożaru w dn. 18.01.2021r.

Dar serca okazały aż 92 osoby z: Gminy Supraśl, pobliskich i dalszych miejscowości. Część z tej ilości osób we własnym zakresie przywiozła ofiarowane rzeczy do siedziby MOPS w Supraślu w postaci: ubrań, pościeli, ręczników, koców, suchej żywności, środków czystości, drobnego sprzętu AGD itd.

W miarę potrzeb i upływu czasu osoby poszkodowane w wyniku pożaru zgłaszały się do tutejszego Ośrodka, korzystając ze zbiórki i zabierając potrzebne im rzeczy.

Pogorzelcy otrzymali również telefony kontaktowe do ofiarodawców, którzy deklarowali chęć pomocy w postaci: mebli, dywanów, sprzętu gospodarstwa domowego.

Ponadto Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi zbiórkę „Ofiarom pożaru w Supraślu”, z której to już skorzystały osoby poszkodowane w pożarze zakupując potrzebny sprzęt AGD i inne rzeczy.

Ośrodek Prawosławny Eleos również prowadził zbiórkę na powyższy cel, z której pogorzelcy skorzystali zakupując potrzebny sprzęt w gospodarstwie domowym.

Osoby te już zamieszkują w mieszkaniach z zasobów Gminy.

Smutne wydarzenie, które miało miejsce ponad 2 miesiące temu pokazało, iż ludzie potrafią się zjednoczyć, pomagać potrzebującym ofiarując dar serca i dzielić się z tymi, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć.

W imieniu własnym i P. Burmistrza składam bardzo serdeczne podziękowanie.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Supraślu

mgr Barbara Szutko

 

 

pozar180121 

komunikat mops2021

 

zarzadzenie wigilia

 

 

 

 

Opieka wytchnieniowa - warunki zatrudnienia.pdf

 

 

 

 

_______________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu na prośbę PFRON informuje, że w Systemie SOW 1 stycznia 2020r. zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Link do materiału na portalu SOW:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

 _______________________________________________________

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu od 1 stycznia 2020 r. przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, którego głównym założeniem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Koszty realizacji usług będą pokryte ze środków przyznanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program ma na celu:

  • wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie oznacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
  • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Adresaci Programu:

- pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172)  albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

WAŻNE: W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także usługi, o których mowa w programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

- osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Asystentem nie może zostać:

  • Osoba faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
  • Osoba będące członkiem rodziny
  • Opiekun prawny

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na: 

 

- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

- załatwieniu spraw urzędowych;

- nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

- korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 7 dni w tygodniu w godz. 7:00 – 22:00. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wskazać osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Jak zacząć korzystać z Programu:

 „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” osoba niepełnosprawna powinna złożyć do MOPS w Supraślu. Link do pobrania poniżej.

 Koszt usługi:

Korzystanie z usług asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej będzie bezpłatne.

Koszty realizacji usług będą pokryte ze środków przyznanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 0 85 7132771.

LINK Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

https://www.gov.pl/attachment/224c0346-5ce0-4b18-b467-16f005867676

Ogłoszenie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie_cd

 ________________________________________

 

Plakat Telefon Zaufania 800080222

800 080 222
– rusza całodobowa bezpłatna infolinia
dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


Już od dziś, 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy
w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej
i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się
ze specjalistami z
Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których
nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet
w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się
po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA
to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

 

PWDSDP

mops01

mops02

programlekowyinf

 

 

Komunikat nowy okres zasiłkowy

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

III Światowe mistrzostwa ...

sierpień
sobota
3

14:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.